Karanténa dětí MŠ

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v našem kraji dochází znovu k šíření onemocnění COVID-19, které vede k uzavírání tříd do karantén. Taková situace aktuálně vznikla i v naší škole. V přiložené tabulce uvádíme podrobnosti:
  PRACOVIŠTĚ TŘÍDA KARANTÉNA NÁVRAT DO BĚŽNÉHO PROVOZU
      OD DO 
         
1. SEIFERTOVA 2.B 4.11. 14.11. 15.11. *
2. SEIFERTOVA 9.C 10.11. 17.11. 18.11. **
3. SEIFERTOVA 5.B 8.11. 16.11. 18.11. ***
4. SEIFERTOVA 5.A 1.11. 16.11. 18.11.
5. SEIFERTOVA 3.B 10.11.  17.11. 18.11. **
 
* PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 9. 11. 2021
 
** PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 15. 11. 2021
 
*** PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 13. 11. 2021
 
 
 
Doba karantény může být prodloužena, pokud se mezi dětmi a žáky v uzavřené skupině objeví další pozitivní případ. 
 
Sledujte pečlivě informační systém školy!
V době nařízené karantény probíhá distanční vzdělávání prostřednictvím školního informačního systému, které je povinné. V době karantény a distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Oběd však nemůže vyzvedávat žák ani jiná osoba v karanténě. Na dotovaný oběd nemá nárok žák, který byl pozitivně testován na COVID-19. Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 596 013 394.
 
Ošetřovné vystavuje dětský lékař na žádost zákonného zástupce. Vyžaduje-li pediatr potvrzení o nařízené karanténě třídy, musí zákonný zástupce požádat o tento doklad KHS pobočku Karviná - tel.: 596 397 258 nebo 596 397 265.  
 
 
 
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se i touto cestou obracíme na všechny zákonné zástupce s prosbou o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu svých dětí. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, obracejte se telefonicky na příslušného dětského lékaře, který vyhodnotí situaci a určí další postup.
 
V případě zjištění pozitivity Vašeho dítěte neprodleně kontaktujte sekretariát školy na tel.: 596 013 631
 
Touto prosbou chceme zajistit pro děti maximální délku trvání prezenční výuky.
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci - vedení školy
 
 
Více zde: https://www.mzsb.cz/news/karantena-trid/

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v našem kraji dochází znovu k šíření onemocnění COVID-19, které vede k uzavírání tříd do karantén. Taková situace aktuálně vznikla i v naší škole. V přiložené tabulce uvádíme podrobnosti:

  PRACOVIŠTĚ TŘÍDA KARANTÉNA NÁVRAT DO BĚŽNÉHO PROVOZU
      OD DO   
           
1. SEIFERTOVA 2.B 4.11. 14.11. 15.11. *
2. SEIFERTOVA 9.C 10.11. 17.11. 18.11. **
3. SEIFERTOVA 5.B 8.11. 16.11. 18.11. ***
4. SEIFERTOVA 5.A 1.11. 16.11. 18.11.
5. SEIFERTOVA 3.B 10.11.  17.11. 18.11. **

* PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 9. 11. 2021

** PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 15. 11. 2021

*** PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 13. 11. 2021

 

Doba karantény může být prodloužena, pokud se mezi dětmi a žáky v uzavřené skupině objeví další pozitivní případ

Sledujte pečlivě informační systém školy!

V době nařízené karantény probíhá distanční vzdělávání prostřednictvím školního informačního systému, které je povinné. V době karantény a distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Oběd však nemůže vyzvedávat žák ani jiná osoba v karanténě. Na dotovaný oběd nemá nárok žák, který byl pozitivně testován na COVID-19. Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 596 013 394.
 
Ošetřovné vystavuje dětský lékař na žádost zákonného zástupce. Vyžaduje-li pediatr potvrzení o nařízené karanténě třídy, musí zákonný zástupce požádat o tento doklad KHS pobočku Karviná - tel.: 596 397 258 nebo 596 397 265.  

 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se i touto cestou obracíme na všechny zákonné zástupce s prosbou o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu svých dětí. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, obracejte se telefonicky na příslušného dětského lékaře, který vyhodnotí situaci a určí další postup.

V případě zjištění pozitivity Vašeho dítěte neprodleně kontaktujte sekretariát školy na tel.: 596 013 631

Touto prosbou chceme zajistit pro děti maximální délku trvání prezenční výuky.

Děkujeme za pochopení a spolupráci - vedení školyVíce zde: https://www.mzsb.cz/news/karantena-trid/g

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v našem kraji dochází znovu k šíření onemocnění COVID-19, které vede k uzavírání tříd do karantén. Taková situace aktuálně vznikla i v naší mateřské škole. V přiložené tabulce uvádíme podrobnosti:

 

  TŘÍDA         KARANTÉNA OD     DO     NÁVRAT DO BĚŽNÉHO PROVOZU

                   

2. třída             24.11.        25.11.             26.11. 

 

PODMÍNKA NÁVRATU: doložený negativní výsledek PCR testu, který byl proveden nejdříve 24. 11. 2021. V případě nepředložení negativního výsledku PCR testu je možný návrat dítěte do MŠ dne 6.12.2021

Doba karantény může být prodloužena, pokud se mezi dětmi v uzavřené skupině objeví další pozitivní případ.

 

 

Ošetřovné vystavuje dětský lékař na žádost zákonného zástupce. Vyžaduje-li pediatr potvrzení o nařízené karanténě třídy, musí zákonný zástupce požádat o tento doklad KHS pobočku Karviná - tel.: 596 397 258 nebo 596 397 265.  

 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se i touto cestou obracíme na všechny zákonné zástupce s prosbou o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu svých dětí. Pokud Vaše dítě vykazuje známky respiračního onemocnění, obracejte se telefonicky na příslušného dětského lékaře, který vyhodnotí situaci a určí další postup.

 

V případě zjištění pozitivity Vašeho dítěte neprodleně kontaktujte MATEŘSKOU ŠKOLU na tel.: 596 013 071

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci - vedení školy

 


Máme před sebou poslední prázdninové dny. Středa 1. září je za dveřmi a my posíláme několik důležitých informací ohledně nástupu dětí.

1. Vzhledem k epidemilogcké situaci stále přetrvává dodržování hygienických zásad při vstupu a pobytu v mateřské škole.

Připomínám nejdůležitější :

-  vstup pro dospělé osoby a děti staší 6-ti let pouze s respirátorem

-  nezdržovat se zbytečně v prostorech mateřské školy

- být navzájem tolerantní a ohleduplní

- používat desinfekci

- dodržovat hygienické pokyny školy

2. Je stále v platnosti "Metodický pokyn" MŠMT k nástupu dětí, které pobývaly v průběhu 14 dnů před nástupem do MŠ v zahraničí - zákonní zástupci při nástupu podepisují čestné prohlášení, že nepobývali v zemi zařazené do rizikové skupiny

3. Děti se v mateřské škole se netestují a nemusí používat roušky

Informace pro školy a školská zařízení_13. července 2021.pdf

Výňatek: 

Nástup do MŠ po návratu dítěte z cizí země

     Podle ochranného opatření MŠMT a MZCR zde dne 17.8.2021 osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

První den do školky s úsměvem:

1. Na první den přihlásíme k pobytu v MŠ a stravě všechny děti, které nebudou odhlášené formou SMS na čísle 734 788 676 do úterka 31.8.2021 do 12 hod.

( v případě, že stravu neodhlásíte a do MŠ se nedostavíte, můžete si oběd vyzvednout do vlastních nádob v MŠ v době 11,30 - 12,00hod.)

2. Nezapomeňte dětem přezůvky a oblečení do školky

3. Po příchodu do šatny zkontrolujte na nástěnce, zda nedošlo ke změně značky vašeho dítěte, a do které třídy je zapsáno

4. Výjimečně v tento den je možné dítě doprovodit do třídy, herny (nutností je respirátor)

5. Pročtěte informace na nástěnkách

6. Již předem připomínáme - třídní schůzka se koná ve čtvrtek 9. září v 15 hod.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS A VĚŘÍME, ŽE VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME  "NA JENDIČKU". NOVÝM DĚTEM OTEVŘEME ZATÍM NEZNÁMOU CESTU DO ŽIVOTA,  A TĚM STÁVAJÍCÍM PŘIPRAVÍME HEZKÉ A SPOKOJENÉ DNY MEZI KAMARÁDY PLNÉ ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ A POZNÁVÁNÍ.Více zde: https://ms-starybohumin.webnode.cz/news/prvni-zari-2021-v-materske-skole/

1. Vzhledem k epidemilogcké situaci stále přetrvává dodržování hygienických zásad při vstupu a pobytu v mateřské škole.

Připomínám nejdůležitější :

-  vstup pro dospělé osoby a děti staší 6-ti let pouze s respirátorem

-  nezdržovat se zbytečně v prostorech mateřské školy

- být navzájem tolerantní a ohleduplní

- používat desinfekci

- dodržovat hygienické pokyny školy

 

2. Děti se v mateřské škole se netestují a nemusí používat roušky

  

 

Omlouvání dětí z MŠ  a přihlašování po jejich nepřítomnosti!!!

 

Telefonní číslo pro omlouvání a přihlašování dětí – 734 788 677.

Toto číslo je určeno pouze pro sms zprávy !!!

 

Při omlouvání dítěte musíte uvést:

1. Jméno a příjmení dítěte

2. do kdy dítě omlouváte  - buď konkrétní datum

                                          - nebo do odvolání

 

V případě, že je dítě omluveno do odvolání je NUTNÉ jej do MŠ nahlásit

a to předcházející den nejpozději do 12.00hod. Rovněž prostřednictvím sms zprávy.

Konkrétní podmínky omlouvání a omluvný list najdete ve hlavní nabídce - složka Omlouvání dětí

 

 

 

Kontakt

MŠ Skřivánek Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín,
Seifertova 601, okr. Karviná
odloučené pracoviště
MŠ Smetanova 840,
Bohumín
596 013 071 materskaskola.smetanova@seznam.cz